Naujienos

Renginiai, įvykiai, šventės

07 spalio 2019

GRUPIŲ TĖVŲ SUSIRINKIMŲ TVARKARAŠTIS 2019 M. RUGSĖJO/SPALIO MĖN.

GRUPĖS PAVADINIMAS SUSIRINKIMO DATA SUSIRINKIMO LAIKAS „Kačiukų“ gr. 2019-09-30 17.00 „Bitučių“ gr. 2019-09-30 17.30 „Ančiukų“ ir „Nykštukų“ gr. 2019-10-02 17.00 „Drugelių“ gr. 2019-10-02 17.30 „Voveriukų“ gr. 2019-10-03 17.00 „Pūkuotukų“ gr. 2019-10-03 17.30 „Pelėdžiukų“ gr. 2019-10-07 17.00 „Lašelių“ gr. 2019-10-07 17.30 …

01 spalio 2019

Informacija tėveliams, Dėl praleistų dienų susirgus vaikui, pateisinimo

      Informuojame dėl medicininių pažymų formos Nr. 094/a, kurios pateisindavo vaiko darželio nelankymą dėl ligos. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018-10-31 įsakymu Nr. V-1183 yra panaikintas Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos …

Ugdymas

Saviraiškos ir saviugdos poreikių tenkinimas, laisvos, kūrybiškos, savarankiškos ir savimi pasitikinčios asmenybės ugdymas per meninę veiklą.

Ankstyvasis

Lopšelio grupės vaikučius priima nuo 1,5–3 metų.

Ikimokyklinis

Darželio grupės vaikučius priima nuo 3–6 metų.

Priešmokyklinis

Darželio grupės priima vaikučius nuo 6-7 metų.

Galerija

Kaziuko mugė 2019
Padėkime mažiesiems draugams keturkojams
Pamokos netradicinėje erdvėje
Daugiau

2% parama darželiui

Kartu puoselėkime vaikų aplinką, atnaujinkime žaislus ir kitą būtiną inventorių

Kaip tai padaryti

Apie įstaigą

Vaikystė yra svarbiausias laikotarpis, nulemiantis kiekvieno žmogaus likimą. Tai laikotarpis, kuris įtvirtina mumyse pasitikėjimą žmonija arba atstumia nuo jos. Tai taip pat laikas, kai padedami pagrindai gyvenimo meilei ir mokymuisi, tobulumo troškimui, atsparumui gyvenimo negandoms, norui dalytis ir padėti kitiems, …

Daugiau