Vilniaus lopšelyje-darželyje „Želmenėliai“ vaikučiai ir jų tėveliai gali pasirinkti pagal savo pageidavimą šiuos papildomo ugdymo būrelius:

  • Keramikos būrelis.
  • Krepšinio būrelis.
  • Futboliuko būrelis.
  • Anglų būrelis.