Informacija atnaujinta 2018-11-30

Gerb. Tėveliai,
džiaugiamės, kad susitinkame lopšelyje darželyje „Želmenėliai“. Tikimės išmintingo ir atsakingo bendravimo bei bendradarbiavimo t.y. vaiko, pedagogų ir Jūsų ,Tėvų.

Manome, kad ypatingai svarbu visiems žinoti bendrus susitarimus ir jų vieningai laikytis. Norime priminti svarbiausius Vaiko ugdymo sutarties, ugdymo programų ir vidaus tvarkos taisyklių akcentus.

 • Mokslo metų pradžioje pasirašomos ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo SUTARTYS su kiekvienu darželį ar priešmokyklinę grupę pradedančio lankyti vaiko tėvais (globėjais) yra būtini: vaiko asmens kodas, adresas, tėvų telefonas., el. pašto adresas.
 • Pradėjus lankyti darželį pačią pirmą dieną- privalomas dokumentas – vaiko sveikatos raidos istorija. Kasmet iki rugsėjo 15 d. medicininė pažyma – forma 027-1/a.

GRUPIŲ DARBO LAIKAS 2018 /2019 M.M.
DARŽELIO DARBO LAIKAS NUO 6.00 – 19.00 VAL.

GRUPĖ GRUPĖS  DARBO  LAIKAS
„Ančiukų“ 8.00 val.  – 18.00 val.
„Nykštukų“ 7.00 val.  – 17.00 val.
„Lašelių“ 7.30 val.  – 17.30 val.
„Bitučių“ 7.30 val.  – 18.00 val.
„Drugelių“  7.00 val. – 19.00 val.
Vakarinė budinti grupė
„Pelėdžiukų“ 7.30 val.  – 17.30 val.
„Kačiukų“ 7.30 val.  – 17.30 val.
„Voveriukų“ 6.30 val.  – 18.30 val.
„Ežiukų“ 7.00 val.  – 18.00 val.
„Boružėlių“ 7.30 val.  – 17.30 val.
„Pūkuotukų“ 6.00 val.  – 19.00 val.
Rytinė budinti grupė
„Voriukų“ 7.30 val.  – 18.00 val.
 • Atskirais atvejais  prašome vaikus atvesti į grupę ne vėliau kaip iki 10 val.
 • Jei atvyksite  po 10 val. ir pageidausite, kad vaikas gautų pietus, visada prašome informuokite auklėtoją apie tai iš anksto.
 • Vaikučiui susirgus, prašome pranešti bendru darželio tel. (8 5) 216 4970 arba  grupės auklėtojai.

Priešmokyklinio amžiaus ugdymo „Drugelių“ ir „Pūkuotukų“ grupių atostogos 2018/2019 m.m.

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens atostogos 2018-10-29 2018-11-02
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2018-12-27
2019-02-18
2019-01-02
2019-02-22
Pavasario (Velykų) atostogos 2019-04-23 2019-04-26
Vasaros atostogos 2019-06-01 2019-08-31

Įsakymas dėl priešmokyklinio ugdymo grupių atostogų suteikimo


Pagrindinės vidaus tvarkos taisyklės:

 • Vaikai  atvedami į grupę ir paimami iš darželio tik informavus dirbantį grupės personalą , atsižvelgiant į grupės darbo laiką;
 • draudžiama neštis žaislus ar priemones, kurios gali pakenkti vaikų , pedagogų saugumui ir sveikatai;
 • nepertraukti jau vykstančios ugdomosios veiklos.

Mokesčiai už maitinimą ir kitas paslaugas

 • Iki kievieno mėnesio 28 d. sumokėti už 3x per dieną maitinimą ir ugdymo(si) aplinkos priežiūrą pagal pateiktą sąskaitą. (žr. mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. 1-1121).
 • Mokesčių permokos kompensuojamos išvykstant iš darželio.
 • Mokestis už papildomas mokamas ugdymo paslaugas renkamas pagal būrelio vadovo nustatytą atsiskaitymo tvarką.

Informuojame, kad mokėjimus už įstaigoje suteiktas maitinimo ir ugdymo paslaugas, tėvai (globėjai) turi vykdyti tik AB Swedbank per „įmokas“, AB Seb banke per „įmokas ir mokesčius“ ir Luminor DNB ir Luminor Nordea už „paslaugas“, pagal įmokos kodą – 31550.

Tėvai (globėjai), kurie vykdė VIETINIUS mokėjimus iš Luminor DNB ir Luminor Nordea, AB Swedbank, AB Seb banke, turi pasikeisti mokėjimų ruošinius pagal pateiktą atmintinę.

Įmokos už vaikų darželį atmintinė


Apranga

Vaikai vilki tvarkingus ir patogius drabužius bei grupėje avi patogią avalynę. Aprangą vaikai laiko savo spintelėse švarią. Papildomai būtina tūrėti spintelėje maišelį nešvariems darbužiams sudėti.


Tėvų konsultavimo ugdymo klausimais tvarka bei informavimo tvarka

Tėvai, kurių vaikai alergiški, pristato pažymą dietistei dėl meniu derinimo. Dėl alergiškų vaikų, tėvelius konsultuoja dietistė Vera Kartašova. Kreiptis telefonu (8 5) 2164970, 868537877.
Norėdami konsultuotis su papildomo ugdymo būrelio mokytoju, kreipiasi į būrelio mokytoją. Jų kontaktus galima rasti pas grupės auklėtoją ar sekretoriate. Apie svarbius įstaigos įvykius, tarybos nutarimus, susirinkimus ir pan. tėvai informaciją gauna skelbimų lentose, kiti įvykiai interneto svetainėje www.zelmeneliai.vilnius.lm.lt


Konfliktinių situacijų sprendimas

Konfliktinius klausimus tėvai ir pedagogai sprendžia korektiškai. Vadovaujantis 2009 m. vasario 25 d. įstaigos tarybos posėdžio nutarimu, kilusius pedagogų ir tėvų nesutarimus rekomenduojama  išdiskutuoti iš anksto sutartu laiku ir ne vaikų akivaizdoje. Jei abi pusės neranda korektiško sutarimo – klausimas nagrinėjamas įstaigos tarybos posėdyje.


Savivalda

Grupių tėvų susirinkimai renkami ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius arba pagal grupės poreikį. Visuotinis tėvų susirinkimas vyksta rugsėjo/spalio mėnesį. Vieno iš tėvų dalyvavimas būtinas. Įstaigos tarybos susirinkimai – pagal tarybos pirmininko ir darželio direktoriaus sudarytą grafiką.