Vilniaus lopšelis-darželis „Želmenėliai“

Šaltkalvių g. 30, LT-02176, Vilnius
Tel. (8 5) 216 5085, (8 5) 2164970
El. paštas rastine@zelmeneliai.vilnius.lm.lt

Direktorė Rita Juozapaitienė
Priėmimo valandos:
Pirmadienis – 9.00 – 10.00 val.
Trečiadienis – 16.00 – 17.30 val.

Sekretorė Giedrė Lukaševičienė
Priėmimo valandos:
I-V 8.30 – 17.00 val.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Katinienė
Priėmimo valandos:
Ketvirtadienis – 15.00 – 17.00 val.

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Irena Žvikienė
Priėmimo valandos:
Antradienis – 15.00 – 17.00 val.