MOKESČIAI UŽ MAITINIMĄ IR KITAS PASLAUGAS

  • Iki kievieno mėnesio 28 d. reikia sumokėti už 3x per dieną maitinimą ir ugdymo(si) aplinkos priežiūrą pagal pateiktą sąskaitą (žr. mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. 1-2070).
  • Mokesčių permokos kompensuojamos išvykstant iš darželio.
  • Mokestis už papildomas mokamas ugdymo paslaugas renkamas pagal būrelio vadovo nustatytą atsiskaitymo tvarką.

Vilniaus m. savivaldybės Tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimas Nr.1-2070 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“
http://www.vilnius.lt/vaktai2011/Defaultlite.aspx?Id=3&DocId=30248517

MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

MOKESČIO UŽ VAIKO UGDYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, PANAUDOJIMAS

• Informuojame, kad mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas kvitai yra pateikiami el. svetainėje: https://svietimas.vilnius.lt/ arba https://darzelis.vilnius.lt/ Nurodytoje svetainėje reikia prisijungti prie darželių informacinės sistemos “Mano darželis”.
• Tėvai, turintys paskyras, gali prisijungti ir matyti kvitus. Tėvai, kurie neturi susikūrę paskyrų, kvitus gali matyti prisijungę per elektroninius valdžios vartus: www.epaslaugos.lt.

Iškilus klausimams dėl mokėjimo už darželį, prašom kreiptis:

• į savo grupės auklėtoją;

• į direktoriaus pavaduotoją Ireną Žvikienę tel. 85-2164970

LENGVATOS

Mokestis už vaiko maitinimą ikimokyklinio ugdymo grupėse mažinamas 50% vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2014 m. gruodžio 10 d. Nr.1-2184 Dėl tarybos 2014-10-22 sprendimo Nr. 1-2070 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo.
http://www.vilnius.lt/vaktai2011/Defaultlite.aspx?Id=3&DocId=30250982

Lengvata taikoma pateikus prašymą bei dokumentus, patvirtinančius teisę į lengvatą, nuo kito mėnesio 1 dienos. Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas, išskyrus socialiai remtinas šeimas.

INFORMACIJA DĖL SKOLŲ

Įsakymas dėl įspėjimo/raginimo sumokėti mokesčio už vaiko išlaikymą įsiskolinimo tvirtinimo

Įsakymas dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo vykdymo kontrolės

Pareiškimas Vilniaus miesto apylinkės teismui dėl įsiskolinimo

Raginimas sumokėti mokesčio už vaiko išlaikymą įsiskolinimą


IŠMOKA

Nuo 2018 m. sausio 1 d. kiekvienam vaikui iki 18 metų ar iki 21-erių, jei jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bus skiriama 30 eurų išmoka per mėnesį. Sostinės savivaldybė tėvelius kviečia prašymus pateikti patogiai ir greitai – elektroniniu būdu, per socialinės paramos informacinę sistemą www.spis.lt
Daugiau informacijos