Informacija atnaujinta 2019-05-15

Vaikų priėmimą į lopšelį-darželį reglamentuoja „Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 11 d. sprendimu Nr. 1 – 235.

Prašymus dėl vaikų priėmimo ir išbraukimo galite siusti el.paštu – rastine@zelmeneliai.vilnius.lm.lt arba pateikti tiesiogiai į sekretoriatą, iš anksto suderinę atvykimo laiką telefonu 85-2165085.

Forma (.doc formatu): Pranešimas dėl pageidavimo lankyti darželį
Forma (.doc formatu): Prašymas dėl vaiko išbraukimo iš darželio sąrašų

Mieli tėveliai,
informuojame, jog nuo š. m. rugsėjo tėvams nebereikia nešti popierinių sveikatos pažymų į mokyklas ir ikimokyklinio ugdymo įstaigas, kadangi pažymos išduodamos elektroniniu būdu, todėl prašome nereikalauti iš tėvelių popierinių dokumentų. 

Bendrojo ugdymo įstaigų sistemoje pažymėjimai atsiras automatiškai, o ikimokyklinukų tėveliai turi portale  http://www.esveikata.lt/ sugeneruotą peržiūros kodą (žr. instrukciją) patalpinti darželių sistemos interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/ skiltyje „Mano darželis“ pasirinkus „Pažymos“ meniu punktą.

Atkreipiame dėmesį, kad 2018-2019 mokslo metais galios ir elektroniniai, ir popieriniai vaiko sveikatos būklės pažymėjimai. Primename,  jog visi vaikai minėtus pažymėjimus, kurie galioja vienerius metus, turi pateikti iki š. m. rugsėjo 15 dienos.

Pažymima, kad nuo š. m. rugsėjo 1 d. nebelieka reikalavimo pristatyti sveikatos pažymas ar jų kopijas į vaikų neformaliojo švietimo įstaigas (išskyrus organizuojančias kūno kultūros ir sporto pratybas), kurios sutartyse turės numatyti punktą, kad pažymos turi būti pateiktos tik tuo atveju, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai. Tokias profilaktinio patikrinimo išvadas neformaliojo švietimo būreliams turi pateikti patys tėvai.

Profilaktinis vaikų sveikatos patikrinimas yra apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, todėl tėvams mokėti nereikia  –  elektroninė pažyma suformuojama nemokamai.
Daugiau informacijos rasite http://www.vilnius.lt/index.php?2137321785.

Linkime sklandaus vaikų priėmimo į ugdymo įstaigas ir dėkojame už konstruktyvų bendradarbiavimą. Tikimės, kad bus išvengta nereikalingų nesusipratimų, skundų ir konfliktų.

TĖVELIŲ  DĖMESIUI,

  1. Informuojame, kad nuo 2019 m. balandžio 18 d. prasideda ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupių formavimas. Grupės bus formuojamos iki balandžio 30 d. imtinai.
  2. Sutartys su tėvais bus pasirašomos nuo gegužės 1 iki 31 d.
  3. Sutarčių pasirašymą būtina žymėti sistemoje iki gegužės 31 d.
  4. Pažymime, kad nuo 2019 m. sausio mėn. nebegalioja dirbančių tėvų pažyma, patvirtinanti, kad įstaigos (įmonės) teikiamoje metinėje A klasės išmokų deklaracijoje gyvenamoji vieta nurodyta Vilniaus miesto savivaldybė forma FR0573, todėl jos iš tėvų nereikalaujame.

Pagarbiai lopšelio-darželio „Želmenėliai“ administracija