Pūkuotukų grupės išvyka į kelių policijos skyrių

Ugdomoji veikla pagal „Pūkuotukų“ gr. vykdomą projektą „Ugdymas netradicinėje aplinkoje“. Tema: „ Aš ir kelio ženklai“. Vaikams buvo puikiai organizuotą saugaus eismo pamoka.

Išvyka į kelių policijos skyrių