2016/2018 M.M.  ĮSTAIGOS TARYBA

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 1-58 „Dėl Vilniaus lopšelio-darželio „Želmenėliai“ nuostatų tvirtinimo“ tvarka  ir  pedagogų bei tėvų susirinkimų metų teikiamais kandidatų pasiūlymais,  išrinkta  2016/2017 m.m. ir 2017/2018 m.m. įstaigos tarybos sudėtis lygiomis dalimis (4+4).

 Tėvų atstovai:

 1. Raimondas Lingys – pirmininkas
 2. Jonas Navickas
 3. Evelina Kolbasnik
 4. Inga Tiunaitienė

Darželio atstovai:

 1. Auklėtoja Irena Šemienė – pirmininko pavaduotojas
 2. Auklėtoja Olga Grigorovičienė
 3. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Katinienė
 4. Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Irena Žvikienė

2017/2018 M.M. GRUPIŲ TĖVŲ PIRMININKAI / TĖVŲ AKTYVAS

Eil. Nr. Grupė Vardas, pavardė
1. „ANČIUKŲ“ Sandra Klimavičienė
2. „NYKŠTUKŲ“ Lina Avtuchienė
3. „LAŠELIŲ“ Olga Platanovič
4. „BITUČIŲ“ Audronė Varnagirė
5. „DRUGELIŲ“ Renata Pranckevčienė
6. „PELĖDŽIUKŲ“ Inga Tiunaitienė
7. „KAČIUKŲ“ Ernesta Žaržeckienė
8. „VOVERIUKŲ“ Vaiva Žėkė
9. „EŽIUKŲ“ Rūta Čereškienė
10. „BORUŽĖLIŲ“ Justina Balčienė
11. „PŪKUOTUKŲ“ Aistė Repečkienė
12. „VORIUKŲ“ Evelina Kolbasnik

 

METODINĖ TARYBA 2017/2018  M.M.

Pirmininkas – Direktorės pavaduotoja ugdymui Laima Katinienė.

Nariai:

 1. Direktorė Rita Juozapaitienė
 2. Auklėtoja metodininkė Dalia Mekienė
 3. Auklėtoja Danutė Laučinskienė
 4. Auklėtoja Alma Juknevičienė
 5. Auklėtoja Ramutė Čepšienė

 

Patvirtinta 2016 m. gruodžio mėn. 19 d. direktoriaus įsakymu Nr. V- 168