2016/2018 M.M.  ĮSTAIGOS TARYBA

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 1-58 „Dėl Vilniaus lopšelio-darželio „Želmenėliai“ nuostatų tvirtinimo“ tvarka  ir  pedagogų bei tėvų susirinkimų metų teikiamais kandidatų pasiūlymais,  išrinkta  2016/2017 m.m. ir 2017/2018 m.m. įstaigos tarybos sudėtis lygiomis dalimis (4+4).

 Tėvų atstovai:

 1. Raimondas Lingys – pirmininkas
 2. Jonas Navickas
 3. Evelina Kolbasnik
 4. Inga Tiunaitienė

Darželio atstovai:

 1. Auklėtoja Irena Šemienė – pirmininko pavaduotojas
 2. Auklėtoja Olga Grigorovičienė
 3. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Katinienė
 4. Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Irena Žvikienė

METODINĖ TARYBA 2017/2018  M.M.

Pirmininkas – Direktorės pavaduotoja ugdymui Laima Katinienė.

Nariai:

 1. Direktorė Rita Juozapaitienė
 2. Auklėtoja metodininkė Dalia Mekienė
 3. Auklėtoja Danutė Laučinskienė
 4. Auklėtoja Alma Juknevičienė
 5. Auklėtoja Ramutė Čepšienė

 

Patvirtinta 2016 m. gruodžio mėn. 19 d. direktoriaus įsakymu Nr. V- 168