Informacija atnaujinta 2022-08-02

Vaikystė yra svarbiausias laikotarpis, nulemiantis kiekvieno žmogaus likimą. Tai laikotarpis, kuris įtvirtina mumyse pasitikėjimą žmonija arba atstumia nuo jos. Tai taip pat laikas, kai padedami pagrindai gyvenimo meilei ir mokymuisi, tobulumo troškimui, atsparumui gyvenimo negandoms, norui dalytis ir padėti kitiems (L. Gauthier).

 • Lopšelio-darželio oficialusis pavadinimas – Vilniaus lopšelis-darželis ‚Želmenėliai“, trumpasis pavadinimas – Darželis „Želmenėliai“.
 • Lopšelis-darželis „Želmenėliai“ įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas – 190023359.
 • Lopšelio darželio istorija: Vilniaus lopšelis-darželis „Želmenėliai“ įsteigtas 1972 m. liepos 24 d. Vilniaus miesto vykdomojo komiteto potvarkiu Nr. 395. Darželio steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybės taryba, kodas – 8864892, adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
 • Darželio teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
 • Darželio priklausomybė – Savivaldybės įstaiga.
 • Darželio savininkė – Vilniaus miesto savivaldybė. Lopšelio-darželio „Želmenėliai“ adresas Šaltkalvių  g. 30 A, LT-02176 Vilnius.
 • Institucijos grupė – 3110 (ikimokyklinio ugdymo įstaiga), tipas – 3112 (lopšelis-darželis), juridinis statusas – 1 (juridinis asmuo), identifikavimo kodas – 190023359.
 • Darželio veiklos koordinatorius – Vilniaus savivaldybės administracijos Švietimo skyrius – kodas 9163147, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
 • Švietimo įstaigos grupė – bendrojo ugdymo darželis.
 • Švietimo įstaigos tipas – lopšelis-darželis.
 • Darželio pagrindinė paskirtis – bendrosios paskirties, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.
 • Ugdymo kalba – lietuvių.
 • Ugdymo forma – dieninė.
 • Darželis vykdo neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas.

MŪSŲ   IŠSKIRTINUMAS
Esame organizatoriai ir iniciatoriai Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų menų festivalio  „Jaunųjų talentų beieškant“.
Esame organizatoriai ir iniciatoriai Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų „Sveikatos želmenėliai“ asociacijos nariams projekto – „Aš bėgu“.