Informacija atnaujinta 2020-10-13

Lopšelyje-darželyje „Želmenėliai“ vykdomos įstaigos nuostatuose įteisintos neformaliojo švietimo programos.

Ikimokyklinio ugdymo tikslas – padėti vaikams išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais žmonėmis ir bendraamžiais pradmenis, pažinti savo šalį, pradėti mokytis kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis.

Mūsų įstaigoje veikia 3 ankstyvojo amžiaus, 7 ikimokyklinio ugdymo ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės.

Ikimokyklinio ugdymo programa „Želmenėlių takučiu“ 2017m.
Įsakymas dėl programos tvirtinimo
Įsakymas dėl pritarimo Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms

Priešmokyklinis ugdymas – privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Priešmokyklinio ugdymo tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje. Mūsų įstaigoje veikia 2 priešmokyklinio ugdymo grupės. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas priešmokyklinio ugdymo pedagogų pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą „Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą“.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas – patvirtintas LR ŠMM 2014 m.

Daugiau informacijos apie ikimokyklinio ugdymo organizavimą galite rasti čia: http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimo-sistema-ikimokyklinis-ugdymas

2018/2019 m.m. priešmokyklinio ugdymo grupės vykdo tarptautinę programą „Zipio draugai“.

Nuo 2017/2018 m.m.darželyje vykdome naują socialinio ir emocinio ugdymo programą pavadinimu Kimochis – ankstyvosios vaikystės programa.