Informacija atnaujinta 2019-10-22

Lopšelyje-darželyje „Želmenėliai“ vykdomos įstaigos nuostatuose įteisintos neformaliojo švietimo programos.

Ikimokyklinio ugdymo tikslas – padėti vaikams išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais žmonėmis ir bendraamžiais pradmenis, pažinti savo šalį, pradėti mokytis kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis.

Mūsų įstaigoje veikia 3 ankstyvojo amžiaus, 7 ikimokyklinio ugdymo ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės.
Viena diena darželyje kainuoja – 2,07 Eur, lopšelyje – 1,81 Eur ir 0,72 Eur – ugdymo reikmėms. Mokestis už darželį mokamas iki 25 mėnesio dienos: kvitą ar patvirtinimą (jei mokate internetu) atneškite grupės pedagogui.

Ikimokyklinio ugdymo programa „Želmenėlių takučiu“ 2017m.
Įsakymas dėl programos tvirtinimo
Įsakymas dėl pritarimo Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms

Priešmokyklinis ugdymas – privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Priešmokyklinio ugdymo tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje. Mūsų įstaigoje veikia 2 priešmokyklinio ugdymo grupės. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas priešmokyklinio ugdymo pedagogų pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą „Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą“.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas – patvirtintas LR ŠMM 2014 m.

Daugiau informacijos apie ikimokyklinio ugdymo organizavimą galite rasti čia: http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimo-sistema-ikimokyklinis-ugdymas

2018/2019 m.m. priešmokyklinio ugdymo grupės vykdo tarptautinę programą „Zipio draugai“.

Nuo 2017/2018 m.m.darželyje vykdome naują socialinio ir emocinio ugdymo programą pavadinimu Kimochis – ankstyvosios vaikystės programa.