Informacija atnaujinta 2021-12-11

Vaikų priėmimą į lopšelį-darželį reglamentuoja:

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
TARYBOS SPRENDIMAS
DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2019 m. gruodžio 4 d. Nr. 1-303
Vilnius

Suvestinė redakcija nuo 2020-07-11

 

 

Prašymus dėl vaikų priėmimo ir išbraukimo galite siusti el.paštu – rastine@zelmeneliai.vilnius.lm.lt arba pateikti tiesiogiai į sekretoriatą, iš anksto suderinę atvykimo laiką telefonu 85-2165085.

Forma (.doc formatu): Pranešimas dėl pageidavimo lankyti darželį
Forma (.doc formatu): Prašymas dėl vaiko išbraukimo iš darželio sąrašų

 

INFORMACIJA TĖVELIAMS

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakyme 2010 m. balandžio 22 d. Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo“ rašoma, kad:

  • Vaikai ugdyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą nepriimami, jei turi užkrečiamųjų ligų ar kitų ūmių sveikatos sutrikimų požymių (karščiuoja, dūsta, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, turi nežinomos kilmės bėrimo elementų), taip pat turi utėlių ar glindų (80 punktas);
  • Vaikui sunegalavus ugdymo proceso metu informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai), o esant būtinumui nedelsiant kviečiama greitoji medicinos pagalba. Jei vaikui ugdymo proceso metu pasireiškė užkrečiamųjų ligų požymiai, jis izoliuojamas, kol jo tėvai (globėjai, rūpintojai) atvyks (81 punktas).

Kodėl svarbu laikytis minėtų aukščiau reikalavimų?

  • Higienos normose parašyti reikalavimai turi būti privalomai vykdomi.
  • Infekcinės ligos (pavyzdžiui gripas, virusinės viršutinių kvėpavimo takų ligos, roto virusas) greitai plinta darželiuose.
  • Sergantis vaikas yra infekcijos šaltinis ir gali užkrėsti kitus vaikus bei kitus darželyje dirbančius asmenis. Yra ir tokių vaikų darželiuose, kurių imunitetas yra silpnesnis nei kitų vaikų. Tokie vaikai (turintys silpnesnį imunitetą) lengviau užsikrečia ir jiems dažnai liga būna sunkesne (jiems ligos dažniau ir greičiau progresuoja į bronchitą, plaučių uždegimą), nei kitiems vaikams.
  • Atėjęs sergantis vaikas gali dar labiau įsisirgti. Dėl to vaikas gali ilgiau, sunkiau sirgti. Gali tekti vaikui net ir atsigulti į ligoninę. Jei vaikas įsisirgs, jis automatiškai daugiau dienų neis į darželį, nes bus ilgesnis sveikimo procesas.
  • Jei vaikas sloguoja- neveskite vaiko į darželį. Sloga gali komplikuotis į sinusitą, bronchitą ar plaučių uždegimą. Tokios ligos dažniausiai gydomos antibiotikais, o po jų kurso vaikai dar labiau nusilpsta, jų imunitetas dar labiau susilpnėja.
  • Sergantis vaikas būdamas namie ne tik neplatina ligų darželyje, bet ir pats greičiau pasveiksta. Poilsis- viena iš greito sveikimo sąlygų.

 

SAUGOKITE SAVO  IR  KITŲ VAIKŲ SVEIKATĄ – NEVESKITE SERGANČIŲ VAIKŲ Į DARŽELĮ !