Informacija atnaujinta 2019-10-22

Vaikų maitinimas l/d „Želmenėliai“ organizuojamas vadovaujantis „Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-394 redakcija ir 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. V-1030 redakcija).

Dėl vaikų maitinimo valgiaraščių sudarymo ar alergiškų vaikų maitinimo, prašome kreiptis į dietistę Verą Kartašovą 865 837 877 arba el.p. rastine@zelmeneliai.vilnius.lm.lt.