Informacija atnaujinta 2023-01-26

Vilniaus lopšelio-darželio „Želmenėliai” nuostatai (.pdf formatu)

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika
Ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo

 

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo programa

COVID-19 situacijų valdymo grupės sudarymo ir darbo karantino sąlygomis plano patvirtinimą

Finansinės būklės ataskaita 2012 m.
Finansinės būklės ataskaita 2016 m.
Finansinės būklės ataskaita 2017 m.
Finansinės būklės ataskaita 2018 m.
Finansinės būklės ataskaita 2019 m.
Finansinės būklės ataskaita 2020 m.

Vadovo 2022 metų veiklos ataskaita

Veiklos planas 2022 m.