Informacija atnaujinta 2020-09-14

Vilniaus lopšelio-darželio „Želmenėliai“ nuostatai (.pdf formatu)

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų
Ikimokyklinio ugdymo programa „Želmenėlių takučiu“ 2017m.
Įsakymas dėl programos tvirtinimo, 2017-11-02 Nr. V-105
Įsakymas dėl pritarimo Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms, 2017-08-28 Nr. 30-2109
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas
Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo ankstinimo etapai (įstatymas Nr. XIII-926)
Įsakymas dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo, 2018-10-22 Nr. V-116
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika
Ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo programa

COVID-19 situacijų valdymo grupės sudarymo ir darbo karantino sąlygomis plano patvirtinimas
Nemokamas maitinimas priešmokyklinukams

Finansinės būklės ataskaita 2018 m.