Informacija atnaujinta 2018-10-11

MOKESČIAI UŽ MAITINIMĄ IR KITAS PASLAUGAS

  • Iki kievieno mėnesio 28 d. reikia sumokėti už 3x per dieną maitinimą ir ugdymo(si) aplinkos priežiūrą pagal pateiktą sąskaitą (žr. mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. 1-1121).
  • Mokesčių permokos kompensuojamos išvykstant iš darželio.
  • Mokestis už papildomas mokamas ugdymo paslaugas renkamas pagal būrelio vadovo nustatytą atsiskaitymo tvarką.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas 2017 m. rugpjūčio 30 d. Nr. 1-1121 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“

• Informuojame, kad mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas kvitai yra pateikiami el. svetainėje: https://svietimas.vilnius.lt/ arba https://darzelis.vilnius.lt/ Nurodytoje svetainėje reikia prisijungti prie darželių informacinės sistemos “Mano darželis”.
• Tėvai, turintys paskyras, gali prisijungti ir matyti kvitus. Tėvai, kurie neturi susikūrę paskyrų, kvitus gali matyti prisijungę per elektroninius valdžios vartus: www.epaslaugos.lt.

Informuojame, kad mokėjimus už įstaigoje suteiktas maitinimo ir ugdymo paslaugas, tėvai (globėjai) turi vykdyti tik AB Swedbank per „įmokas“, AB Seb banke per „įmokas ir mokesčius“ ir Luminor DNB ir Luminor Nordea už „paslaugas“, pagal įmokos kodą – 31550.

Tėvai (globėjai), kurie vykdė VIETINIUS mokėjimus iš Luminor DNB ir Luminor Nordea, AB Swedbank, AB Seb banke, turi pasikeisti mokėjimų ruošinius pagal pateiktą atmintinę.

Įmokos už vaikų darželį atmintinė

Iškilus klausimams dėl mokėjimo už darželį, prašome kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams Ireną Žvikienę tel. (8 5) 216 4970 ir sekretorę Giedrę Lukaševičienę tel. (8 5) 216 5085, arba el.paštu rastine@zelmeneliai.vilnius.lm.lt


LENGVATOS

Mokestis už vaiko maitinimą ikimokyklinio ugdymo grupėse mažinamas 50% vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2014 m. gruodžio 10 d. Nr.1-2184 Dėl tarybos 2014-10-22 sprendimo Nr. 1-2070 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo.
http://www.vilnius.lt/vaktai2011/Defaultlite.aspx?Id=3&DocId=30250982

Lengvata taikoma pateikus prašymą bei dokumentus, patvirtinančius teisę į lengvatą, nuo kito mėnesio 1 dienos. Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas, išskyrus socialiai remtinas šeimas.


INFORMACIJA DĖL SKOLŲ

Nesumokėtų mokesčių už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išieškojimo tvarkos aprašas ir įsakymas dėl jo patvirtinimo

Įsakymas dėl mokesčio už vaiko ugdymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, panaudojimo kontrolės ir įsakymas dėl nesumokėtų mokesčių už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išieškojimo

Įsakymas dėl informacijos pateikimo apie skolininkus mokėjimo už darželį

Pareiškimas Vilniaus miesto apylinkės teismui dėl įsiskolinimo

Reikalavimas sumokėti mokesčio už vaiko išlaikymą įsiskolinimą


IŠMOKA

Nuo 2018 m. sausio 1 d. kiekvienam vaikui iki 18 metų ar iki 21-erių, jei jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bus skiriama 30 eurų išmoka per mėnesį. Sostinės savivaldybė tėvelius kviečia prašymus pateikti patogiai ir greitai – elektroniniu būdu, per socialinės paramos informacinę sistemą www.spis.lt
Daugiau informacijos