Informacija atnaujinta 2020-10-13

Priėmimo tvarka

Mokesčio tvarka

 

  • Atskirais atvejais  prašome vaikus atvesti į grupę ne vėliau kaip iki 10 val.
  • Jei atvyksite  po 10 val. ir pageidausite, kad vaikas gautų pietus, visada prašome informuokite auklėtoją apie tai iš anksto.
  • Vaikučiui susirgus, prašome pranešti bendru darželio tel. (8 5) 216 4970 arba  grupės auklėtojai.

Pagrindinės vidaus tvarkos taisyklės:

  • Vaikai  atvedami į grupę ir paimami iš darželio tik informavus dirbantį grupės personalą , atsižvelgiant į grupės darbo laiką;
  • draudžiama neštis žaislus ar priemones, kurios gali pakenkti vaikų , pedagogų saugumui ir sveikatai;
  • nepertraukti jau vykstančios ugdomosios veiklos.

Mokesčiai už maitinimą ir kitas paslaugas

  • Iki kievieno mėnesio 25d. susimokėti mokesčius. (Tvarka)
  • Mokesčių permokos kompensuojamos išvykstant iš darželio.
  • Mokestis už papildomas mokamas ugdymo paslaugas renkamas pagal būrelio vadovo nustatytą atsiskaitymo tvarką.

Informuojame, kad mokėjimus už įstaigoje suteiktas maitinimo ir ugdymo paslaugas, tėvai (globėjai) turi vykdyti tik AB Swedbank per „įmokas“, AB Seb banke per „įmokas ir mokesčius“ ir Luminor DNB ir Luminor Nordea už „paslaugas“, pagal įmokos kodą – 31550.

Tėvai (globėjai), kurie vykdė VIETINIUS mokėjimus iš Luminor DNB ir Luminor Nordea, AB Swedbank, AB Seb banke, turi pasikeisti mokėjimų ruošinius pagal pateiktą atmintinę.

Įmokos už vaikų darželį atmintinė


Apranga

Vaikai vilki tvarkingus ir patogius drabužius bei grupėje avi patogią avalynę. Aprangą vaikai laiko savo spintelėse švarią. Papildomai būtina tūrėti spintelėje maišelį nešvariems darbužiams sudėti.


Tėvų konsultavimo ugdymo klausimais tvarka bei informavimo tvarka

Tėvai, kurių vaikai alergiški, pristato pažymą dietistei dėl meniu derinimo. Dėl alergiškų vaikų, tėvelius konsultuoja dietistė Vera Kartašova. Kreiptis telefonu (8 5) 2164970, 868537877.
Norėdami konsultuotis su papildomo ugdymo būrelio mokytoju, kreipiasi į būrelio mokytoją. Jų kontaktus galima rasti pas grupės auklėtoją ar sekretoriate. Apie svarbius įstaigos įvykius, tarybos nutarimus, susirinkimus ir pan. tėvai informaciją gauna skelbimų lentose, kiti įvykiai interneto svetainėje www.zelmeneliai.vilnius.lm.lt


Konfliktinių situacijų sprendimas

Konfliktinius klausimus tėvai ir pedagogai sprendžia korektiškai. Vadovaujantis 2009 m. vasario 25 d. įstaigos tarybos posėdžio nutarimu, kilusius pedagogų ir tėvų nesutarimus rekomenduojama  išdiskutuoti iš anksto sutartu laiku ir ne vaikų akivaizdoje. Jei abi pusės neranda korektiško sutarimo – klausimas nagrinėjamas įstaigos tarybos posėdyje.


Savivalda

Grupių tėvų susirinkimai renkami ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius arba pagal grupės poreikį. Visuotinis tėvų susirinkimas vyksta rugsėjo/spalio mėnesį. Vieno iš tėvų dalyvavimas būtinas. Įstaigos tarybos susirinkimai – pagal tarybos pirmininko ir darželio direktoriaus sudarytą grafiką.