Priešmokyklinis ugdymas – privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Priešmokyklinio ugdymo tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje. Mūsų įstaigoje veikia 2 priešmokyklinio ugdymo grupės. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas priešmokyklinio ugdymo pedagogų pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą „Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą“.