Asociacija „Sveikatos Želmenėliai” organizavo konferenciją „Gerosios darbo patirties sklaida”

Asociacija „Sveikatos Želmenėliai” organizavo konferenciją „Gerosios darbo patirties sklaida – vaikų sveikatos ugdymas, stiprinimas, ikimokyklinio ugdymo įstaigose” Šiandien turėjau garbės skaityti pranešimą tema: „Veikime tvariai ir atsakingai, o veiklas modeliuokime prasmingai”. Klausiausi visų pranešimų, kurie buvo turtingi ir prisotinti praktiškai išbandytai metodais ir praturtinti asmeninėmis pedagogų gerosiomis patirtimis.
Pasitikėjimu grįsti tarpusavio santykiai – suteikia drąsos klysti mokantis naujų dalykų ar sprendžiant iškilusius iššūkius.
Ačiū, už pasitikėjimą Asociacijos prezidentei Rita Juozapaitienė