TĖVELIŲ DĖMESIUI – NAUJIENOS PRIEŠMOKYKLINUKAMS

  • Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai) ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau – pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Prašymus tėvai (globėjai) gali pradėti teikti nuo liepos 1 d. 
  • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 30-90/19 „Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžių nustatymo“ nustatytas mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti lėšų, skiriamų vienai dienai vienam mokiniui dydis pietums priešmokyklinių ir pirmų klasių mokiniams – 1,54 Eur.

Kad būtų aiškiau, pridedame prašymo-paraiškos formos SP-11 pildymo, siunčiame prašymo pildymo pavyzdį su paaiškinimais. Jei visgi kiltų dar papildomų klausimų dėl prašymų pildymo, maloniai prašome rašyti  Socialinių išmokų skyriui el. paštu sis@vilnius.lt .

Labai prašome prašymus pildyti elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt

 

Dėkojame už bendradarbiavimą.
Pagarbiai direktorė Rita Juozapaitienė

 

Prasymo SP-11 forma

 

Prasymo_SP-11_forma PVZ 2020-06