VAIKŲ UGDYMAS NAMUOSE

Mieli tėveliai, atsižvelgiant į šiuo metu esančią  epidemiologinę situaciją šalyje, norėtume jums pateikti infografiką /gaires –VAIKŲ UGDYMAS NAMUOSE .

Tai puiki priemonė užtikrinti kokybišką vaiko ugdymą namuose, pagalba jums mieli tėveliai, kaip geriau tam pasiruošti, ką galime drauge su jumis nuveikti mūsų vaikų gerovei. Čia nurodomi patarimai, kaip susikurti veiklos aplinką, palaikyti dienos ritmą, planuoti kūrybines veiklas, susidaryti dienos planą ir laikytis darbotvarkės, bendradarbiauti su pedagogais bei švietimo pagalbos specialistais. Šios gairės padės Jums ugdyti vaiką namuose siekiant bendrų ugdymo tikslų su savo grupių pedagogais.

Kilus klausimams, maloniai prašome kreiptis į savo grupių auklėtojas arba  direktoriaus pavaduotoją ugdymui Laimą Katinienę tel.: 85-2164970 arba el. paštu: rastine@zelmeneliai.vilnius.lm.lt

Priedas – “Vaikų ugdymas namuose” infografikas.

Pagarbiai lopšelio-darželio “Želmenėliai” administracija

Vaiku-ugdymo-namuose-infografikas