Vaikų ugdymas VDU Švietimo akademija.

Šiandien įvyko ypatinga pažintis su Respublikine ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija „Sveikatos Želmenėliai“ bendruomenės nariais. Ačiū, asociacijos direktorei Rita Juozapaitienei ir jos pavaduotojai Boženai Šikšnienei už pasitikėjimą ir asociacijos narių telkimą, stiprinant savo kompetencijas dirbant su šių dienų vaikais. Virtuali pažintis, įpareigojo susitelkti ir pateikti koncentruotą informaciją, kūrybiškai virtualioje erdvėje. Žinojimas, kad kitoje ekrano pusėje, tavęs klausosi daugiau nei 400 klausytojų, vis dar sukausto ir kelia šiokį tokį malonų stresą. Džiaugiuosi, kad pedagogai gilina savo žinias ir siekia dirbti kūrybiškai virtualioje erdvėje su vaikais. Mokomės visi, ieškodami, tyrinėdami, klysdami ir veikdami. Sigita Burvyte