Vaikų ugdymo seminaras darbuotojams

Vaikų ugdymas Gilu, prasminga, smalsu ir žingeidu – taip pavadinčiau šios dienos edukacinę puotą kartu su Vilniaus Lopšelis Darželis Želmenėliai bendruomene. Tie smalsūs mokytojų žvilgsniai, įkvėpė mane dalintis autentiškomis patirtimis bei kokybiniais tyrimais, kurie skirti padėti pedagogams formuotis savąjį žinojimą apie vaikų vertinimą bei prasmingų veiklos planų rengimą.
Smagu buvo įsitraukti į bendras virtualias veiklas su pedagogais, jausti jų bendrystę ir palaikymą, matyti degančias akis bei norą gilinti vaikų vertinimo – pažinimo žinias. Kalbėjomės apie skirtingus pedagogų, padėjėjų bei tėvų vaidmenis ir funkcijas, organizuojant vaikų vertinimą bei planuojant prasmingas vaikų ugdymo veiklas. Ačiū, Vilniaus Lopšelis Darželis Želmenėliai direktorei Rita Juozapaitienė, už pasitikėjimą ir savo bendruomenės stiprinimą, gilinant vaikų pažinimo bei savo pedagoginės veiklos planavimo žinias.