Smurto prieš vaikus prevencijos programa

„Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus“ – smurto prieš vaikus prevencijos programa. 2018 gegužės mėn. Tikslai Skleisti informaciją ugdymo įstaigos pedagogų ir tėvų bendruomenėje apie smurto prieš vaikus formas, smurto atpažinimą, reagavimo būdus. Skirti dėmesio informacijos apie seksualinį smurtą …

TĖVELIŲ DĖMESIUI BENDRI SUSIRINKIMAI

MALONIAI KVIEČIAME TĖVELIUS Į LOPŠELIO GRUPIŲ TĖVŲ BENDRĄ SUSIRINKIMĄ, KURIS ĮVYKS 2018-05-07 D. 17.00 VAL. SALĖJE. DIENOTVARKĖJE: APTARSIME DARŽELIO DARBO LAIKĄ VASAROS METU. VAIKŲ PERKĖLIMAS Į DARŽELIO GRUPES NUO RUGSĖJO MĖN. EINAMIEJI KLAUSIMAI.   MALONIAI KVIEČIAME TĖVELIUS Į DARŽELIO BENDRĄ …

Edukacinių erdvių atnaujinimas

Mieli tėveliai, 2017/2018 m.m. mūsų įstaigoje didelis dėmesys yra skiriamas edukacinių erdvių atnaujinimui  tiek grupėse, tiek lauko aikštelėse,  kurios skatintų žaisti, bandyti, atrasti. TIKSLAS: Atnaujinti darželio  ugdymo  aplinką. UŽDAVINYS: Turtinti ugdymo aplinką, kuri skatintų mokymąsi tyrinėjant, kuriant, bendraujant, atrandant, žaidžiant. …

Tėvų linija

Daugiau nei pusmetį veikianti “Tėvų linija” – vienintelė vieta, kur visos Lietuvos tėvai gali gauti nemokamą, profesionalią psichologinę pagalbą vaikų auklėjimo klausimais. Paskambinus nemokamu telefono numeriu 8 800 900 12, su Paramos vaikams centro psichologais galima konsultuotis dėl įvairių problemų, …