GRUPIŲ TĖVŲ SUSIRINKIMŲ TVARKARAŠTIS 2019 M. RUGSĖJO/SPALIO MĖN.

GRUPĖS PAVADINIMAS SUSIRINKIMO DATA SUSIRINKIMO LAIKAS „Kačiukų“ gr. 2019-09-30 17.00 „Bitučių“ gr. 2019-09-30 17.30 „Ančiukų“ ir „Nykštukų“ gr. 2019-10-02 17.00 „Drugelių“ gr. 2019-10-02 17.30 „Voveriukų“ gr. 2019-10-03 17.00 „Pūkuotukų“ gr. 2019-10-03 17.30 „Pelėdžiukų“ gr. 2019-10-07 17.00 „Lašelių“ gr. 2019-10-07 17.30 …

INFORMACIJA TĖVELIAMS

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakyme 2010 m. balandžio 22 d. Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ rašoma, kad: Vaikai ugdyti pagal ikimokyklinio ir (ar) …

UŽGAVĖNIŲ ŠVENTĖ

Puiki Užgavėnių šventė šurmuliavo ir mūsų darželyje. Susirinko pilna gryčia – „ožiukų“, „velniukų“,  „ čigonėlių“, „ubagėlių‘, „raganaičių“, kurie labai norėjo, kad žiemužė greičiau iškeliautų iš mūsų kiemo. Kieme pasitiko visus drūtas „lašininis“ ir  jo draugas „kanapinis“, kurie išbandė savo jėgas …

VISUS MAŽUS IR DIDELIUS KOVO 1 D. KVIEČIAME Į SUSITIKIMĄ SU KAZYTE IR KAZIUKU

 Renginys vyks salėje dviem pogrupiais: 9.30 val. kviečiame į salę „Lašelių“, „Nykštukų“, „Ančiukų“, „Pelėdžiukų“, „Voveriukų“ ir „Boružėlių“ grupių vaikus. 10.00 val. –„Bitučių“, „Drugelių“,  „Kačiukų“, „Ežiukų“, „Pūkuotukų“,  „Voriukų“ gr. vaikus. Apžiūrėsime parodėlę ir žaisime Lietuvių liaudies žaidimus. Pasiruošimas renginiui: Iki renginio, …

Vasario 16-os iškilminga vaikučių eisena!

Kiekviena grupė turėjo galimybę atskirai susidėlioti šią nuostabią dėlionę. Čia „Kačiukų“ grupės vaikučių darbas. Tėvelis nupiešė man Vytį, Aš vėliavėlę nudažiau, Ji popierinė ir mažytė, Bet man už viską švies gražiau.  Geltona, žalia ir raudona Vėjeliui pučiant mirguliuos. Viena primins rugelio duoną Kita kaip sodai mūs žaliuos.  …