Tėvų linija

“Tėvų linija” – vienintelė vieta, kur visos Lietuvos tėvai gali gauti nemokamą, profesionalią psichologinę pagalbą vaikų auklėjimo klausimais. Paskambinus nemokamu telefono numeriu 8 800 900 12, su Paramos vaikams centro psichologais galima konsultuotis dėl įvairių problemų, kylančių visais vaikų amžiaus …

Informacija dėl sveikatos pažymų

GERB. TĖVELIAI, Informuojame, jog nuo š. m.  birželio mėn. 1 dienos įsigaliojo elektroniniai vaiko sveikatos būklės pažymėjimai, kuriuos prisijungę prie sistemos matys visuomenės sveikatos specialistai, todėl tėveliai gali informuoti  savo grupės auklėtoją, kad vaiko sveikatos pažyma yra elektroninėje sistemoje. Bendrojo …

Smurto prieš vaikus prevencijos programa

„Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus“ – smurto prieš vaikus prevencijos programa. 2018 gegužės mėn. Tikslai Skleisti informaciją ugdymo įstaigos pedagogų ir tėvų bendruomenėje apie smurto prieš vaikus formas, smurto atpažinimą, reagavimo būdus. Skirti dėmesio informacijos apie seksualinį smurtą …

TĖVELIŲ DĖMESIUI BENDRI SUSIRINKIMAI

MALONIAI KVIEČIAME TĖVELIUS Į LOPŠELIO GRUPIŲ TĖVŲ BENDRĄ SUSIRINKIMĄ, KURIS ĮVYKS 2018-05-07 D. 17.00 VAL. SALĖJE. DIENOTVARKĖJE: APTARSIME DARŽELIO DARBO LAIKĄ VASAROS METU. VAIKŲ PERKĖLIMAS Į DARŽELIO GRUPES NUO RUGSĖJO MĖN. EINAMIEJI KLAUSIMAI.   MALONIAI KVIEČIAME TĖVELIUS Į DARŽELIO BENDRĄ …