Informacija atnaujinta 2019-01-16

Vilniaus lopšelio-darželio „Želmenėliai“ nuostatai (.pdf formatu)

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽELMENĖLIAI“ VEIKLOS PLANAS 2018/2019 m.m.

Ikimokyklinio ugdymo programa „Želmenėlių takučiu“ 2017m.
Įsakymas dėl programos tvirtinimo, 2017-11-02 Nr. V-105
Įsakymas dėl pritarimo Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms, 2017-08-28 Nr. 30-2109

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas

Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo ankstinimo etapai (įstatymas Nr. XIII-926)

Įsakymas dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo, 2018-10-22 Nr. V-116

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika
Ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo programa