Vilniaus lopšelio-darželio „Želmenėliai“ nuostatai (.pdf formatu)

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽELMENĖLIAI“ VEIKLOS PLANAS 2017/2018 m.m.

Ikimokyklinio ugdymo programa „Želmenėlių takučiu“ 2017m.
Įsakymas dėl programos tvirtinimo, 2017-11-02 Nr. V-105
Įsakymas dėl pritarimo Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms, 2017-08-28 Nr. 30-2109

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas

Įsakymas dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo, 2017-09-04 Nr. V-89